Autorizatii 3d smart set 5

Discutie deschisa - Parcurgerea dosarului pentru autorizatia de construire. Se discuta conceptul, arhitectura, pasii de urmat si durata.

Alegerea terenului (daca e cazul) - Evaluarea terenului in urbanism + solutii constructive pentru teren + studiu geotehnic + masuratori in teren pentru obtinerea planului de situatie

Concept arhitectura - Stabilirea compartimentarii, functionalitatii si a designului, este prima etapa de proiectare propriu-zisa. În aceasta etapa, va fi definita viitoarea constructie din toate punctele de vedere, la nivel preliminar (conceptual).

Plan de situatie cu curbe de nivel pentru obtinerea autorizatiei de construire si pentru realizarea planului de amplasament.

Studiu geotehnic pentru un calcul eficient al fundatiei.

Studiu de fezabilitate (daca este cazul).

Certificat de Urbanism este un act public emis de autoritatile administrative publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic.

Obtinerea avizelor si a acordurilor dupa certificatul de urbanism.

Proiectare arhitectura, rezistenta si instalatii care poate fi in faza (DTAC/DTOE sau Proiect Tehnic+Detalii de Executie).

Deviz general si liste de cantitati pentru stabilirea corecta a investitiei.

Obtinerea autorizatiei de construire se face in baza depunerii actelor si avizelor mentionate mai sus.

Executia constructiei (fundatie, structura, instalatii si finisaje).

Receptia finala la terminarea constructiei.

Inscrierea constructiei in cartea funciara in baza autorizatiei de construire si a receptiei finale la terminarea lucrarilor de constructie.